Citat tjedna

„Tada im svima reče: Tko hoće biti moj učenik, neka se odrekne sebe i svaki dan uzme svoj križ i neka ide za mnom.“

 

Luka 9, 23

SA2Od 3. do 5. studenog 2017. godine održana je XIII. Franjevačka škola animatora u organizaciji područnog vijeća Frame Bosne Srebrene pod geslom ''Zamijenite ugodu kauča cipelama i idite Božjim putovima, mijenjajući svijet!'' što je poruka Svetog Oca, pape Franje izrečena na bdijenju za Svjetski dan mladih u Krakowu.

Okupljanje framaša započelo je u petak, 3. studenog oko 16:00h. Nakon prijava, podjela majica i smještaja u sobama, uslijedila je sveta Misa koju je predvodio fra Josip Jukić, duhovni asistent Frame Kreševo. Fra Josip se u svojoj homiliji osvrnuo na današnje mlade te poticajnim riječima ohrabrio framaše da se bore protiv predrasuda koje svijet ima prema mladima.
Nakon svete Mise, uslijedila je večera, a zatim i uvodni dio programa i upoznavanje svih sudionika.
Potom je Iva Maros, područna voditeljica formacije, održala uvodno predavanje na temu ''Animator-Tko? Što? Kako?''. U svome je predavanju istaknula bitne karakteristike dobrog animatora, naglasila važnost korištenja darovanih talenata, ohrabrila framaše da ne dozvole da ih njihove mane sputavaju u djelovanju i oduševljavanju te podsjetila da se uvijek ugledamo u Isusa Krista koji je jedini savršeni animator.
SA1Nakon toga, framaši su se zabavili na veseloj večeri na kojoj su naučili neke nove plesove i ponovili stare te se još bolje međusobno upoznali.
Potom je u kapeli Franjevačke klasične gimnazije uslijedilo molitveno-meditativno klanjanje, koje je predvodio fra Josip. Nakon toga framaši su pošli na spavanje.
Subotnji jutarnji dio programa sastojao se od kružnih predavanja u kojima su framaši naučili kako teče i izgleda jedan framaški susret, kako je kvalitetna komunikacija zapravo ključ uspjeha, kako prikupiti literaturu i kojim se izvorima služiti prilikom spremanja jednog susreta, kako riješiti neke problemske situacije te spoznati koliko uistinu darova primamo od svoga franjevačkog bratstva.
Nakon kružnih predavanja, uslijedio je Team Building: Skupi talente! Ova radionica imala je za cilj posvijestiti framašima da talenti najbolje urode plodom kada se dijele s drugima te da čovjek ništa ne može postići sam nego jedino u zajedništvu s drugima.
SA3Poslijepodnevni dio programa sačinjen je od rada po grupama za vrijeme kojeg su framaši spremali i osmišljavali susrete na zadane teme koje su predstavili u nedelju, te od predavanja područne predsjednice Frame Bosne Srebrene, Marije Trogrlić na temu gesla ovogodišnje škole animatora. Marija je framaše podsjetila da nas je Bog odabrao stvoriti i da nas želi na ovom svijetu, naglasila je važnost ''akcije'' u životu jedne mlade osobe te kako se ne smijemo naviknuti na ugodu kauča nego kročiti svijetom, služiti se svojim talentima, gorjeti Franjim žarom noseći Isusa u svome srcu.
Nakon Marijinog predavanja, uslijedila je kratka pauza te sveta Misa koju je predvodio fra Domagoj Šimić, područni duhovni asistent Frame Bosne Srebrene. Fra Domagoj se u svojoj homiliji osvrnuo na čovjekovu pasivnost te nas potaknuo da idemo svijetom ostvarujući svoje snove.
Na subotnjoj veseloj večeri framaši su se odlično zabavili igrajući različite igre, pjevajući i plešući. Nakon toga, uslijedila je večernja molitva te odlazak na spavanje.
Nedjeljni dio programa sadržavao je prezentiranje spremljenih susreta koje su framaši pripremili u svojim grupama, zatim plenum i ispunjavanje ankete, svetu Misa, podjelu diploma i zajedničko fotografiranje ispred Franjevačke klasične gimnazije.
Hvala dragom Bogu na još jednoj uspješno realiziranoj franjevačkoj školi animatora što je samo pokazatelj da je sve moguće i ostvarivo ako se radi u ime Onoga koji je silan i svemoguć.
Novim animatorima Frame Bosne Srebrene od srca čestitamo te ih ponovno ohrabrujemo da napuste ugodnost svojih imaginarnih kauča, obuju franjevačke cipele i idu Božjim stazama mijenjajući i oduševljavajući svijet.
Mir i dobro!
Iva Maros, područna voditeljica formacije

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo