Citat tjedna

„Tada im svima reče: Tko hoće biti moj učenik, neka se odrekne sebe i svaki dan uzme svoj križ i neka ide za mnom.“

 

Luka 9, 23

(Ovaj Program formacije ima samo smjerodavni karakter)

Razdoblje upoznavanja s bratstvom

Razdoblje upoznavanja je vrijeme uspostavljanja kontakata s bratstvom i vrijeme međusobnog približavanja i prihvaćanja. Započinje dolaskom na susret bratstva i traje najmanje tri mjeseca. O trajanju ovog razdoblja, za svakoga kandidata, odlučuje vijeće mjesnog bratstva. Kandidati koji potječu iz skupina koje prethode Frami i djeluju u skladu s smjernicama nacionalnih vijeća FSR-a i Frame mogu biti oslobođeni ovog razdoblja.

Tijekom ovog razdoblja vijeće mjesnog bratstva treba se osvjedočiti ispovijeda li kandidat katoličku vjeru, živi i u zajedništvu s Crkvom, je li ispravnog moralnog ponašanja i osjeća li se privučen primjerom evanđeoskoga života sv. Franje, te odlučiti o primanju kandidata u razdoblje priprave za obećanje. Na put poziva mogu se uključiti mladi između 15 godina (1. razred srednje škole) i 25 godina.

Cilj: Pomoći mladima da osluhnu Božji poziv u srcu i otkriju bratstvo Franjevačke mladeži – Frame kao prikladno okruženje za započinjanje ozbiljnog puta ostvarenja vlastitoga poziva.

Metode:

•    Sudjelovanje na susretima bratstva Frame
•    Razmjena iskustava u manjim skupinama ili u parovima
•    Sudjelovanje u molitvi Frame
•    Sudjelovanje u crkvenim aktivnostima Frame
•    Sudjelovanje na područnim, nacionalnim i međunarodnim susretima Frame
•    Ulaganje napora da se dogodi osobno pounutarnjenje,  podržano u skupini
•    Tematske rasprave u skupinama ili kratka, ciljana predavanja

Sadržaji:

Ljudski:

•    Načini gledanja i slušanja : drugih, prirode, samih sebe i Boga
•    Analiza i procjena stvarnosti : ponajprije pozitivno, a tek onda negativno
•    Posvijestiti svoj osobni život u odnosu na društvenu, političku i crkvenu stvarnost

Kršćanski:

•    Kršćanski ideal kao zdrava životna alternativa
•    Evanđelje – Radosna vijest za tebe
•    Vrijednost života od začeća do njegova prirodnoga kraja
•    Konkretna Crkva kao zajednica svetih i grešnih

Franjevački:

•    Tko su Franjo, Klara i Elizabeta Ugarska'
•    Što je Franjevačka obitelj (redovnici, redovnice i svjetovnjaci?)
•    Što je Franjevačka mladež – Frama

Razdoblje priprave za obećanja

Razdoblje priprave za obećanja je vrijeme u kojem se, unutar jednoga bratstva, upoznaje i živi Evanđelje po primjeru svetoga Franje. Slijedi nakon razdoblja upoznavanja i počinje obredom primanja po Obredniku Franjevačke mladeži. Traje najmanje jednu godinu. Vijeće mjesnog bratstva može ga produžiti, ali tako da ukupno trajanje priprave ne prelazi dvije godine. Vijeće mjesnog bratstva na temelju prikladnosti kandidata za franjevački način života u Frami i njegove zauzetosti u susretima, služenju i apostolatu tijekom priprave, odlučuje može li dati obećanje.

Cilj: Potpuno uključiti djevojke i mladiće u Bratstvo mladih, koje je sastavni dio Franjevačkoga svjetovnoga reda, u Franjevačkoj obitelji.

Metode:

•    Sudjelovanje na susretima bratstva Frame
•    Sudjelovanje u molitvi bratstva Grame
•    Sudjelovanje u crkvenim aktivnostima Frame
•    Ulaganje napora da se dogodi osobno pounutranjenje, podržano u skupini
•    Aktivno sudjelovanje na područnim, nacionalnim i međunarodnim susretima Frame
•    Sudjelovanje na posebnim susretima za kandidate za obećanja
•    Osobna pratnja vijeća mjesnoga bratstva Frame, bratskoga animatora FSR-a i duhovnog asistenta

Sadržaji:

Ljudski:

•    Tehnike i načini samopouzdanja
•    Osobni rast, sposobnost uspostavljanja i održavanja međuljudskih odnosa, davanja , primanja i dijeljenja s drugima
•    Upoznati mogućnosti djelovanja i služenja bližnjima

Kršćanski:

•    Oblici i elementi osobne i zajedničke molitve
•    Krist – novi čovjek, bližnji i prijatelj
•    Obraćenje kao obnova i preusmjerenje života
•    Slavljenje Euharistije
•    Življenje jakih liturgijskih vremena (Došašće, Božić, Korizma i Uskrs)

Franjevački:

•    Životopisi Franje, Klare i Elizabete Ugarske
•    Franjevačke vrednote : bratstvo, malenost, pravda, mir te poštovanje prirode
•    Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda – dokument nadahnuća
•    Poznavanje Statuta Franjevačke mladeži – Frame
•    Obećanja u Franjevačkoj mladeži – Frami : sadržaji i obrazloženje.

Razdoblje produbljivanja vlastitoga poziva

Produbljivanje vlastitoga poziva sastoji se i potvrđivanju poziva, u kojem mladi shvaćaju i produbljuju vrednote koje čine franjevačku svjetovnu duhovnost i prepoznaju svoje poslanje u Crkvi i u društvu. Za mladu osobu to je trenutak otkrivanja i provođenja u život nadahnuća Pravila Franjevačkoga svjetovnoga reda da bi potvrdila svoj istinski životni poziv i svoj odgovor na Božji poziv. Bratstvo sa svoje strane pomaže da djevojke i mladići razjasne i razluče poziv koji bolje odgovara njihovim sposobnostima i željama. To je privremeno razdoblje koje se ne može unedogled produljivati iz jednostavnog razloga što je doba odabira i razlučivanja samo jedno od razdoblja u životu svake osobe. 

stanak u Frami prestaje kada osoba počinje živjeti  svoje zvanje , u svakom slučaju kada napuni 30 godina.

Cilj: Pomoći mladima da prodube vlastiti poziv te krenu putem poziva u perspektivi konačnoga životnog opredjeljenja.

Metode:

•    Sudjelovanje u svim aktivnostima bratstva Frame
•    Ulaganje napora da se dogodi osobno pounutarnjenje,  podržano u skupini
•    Sudjelovanje na putujućim školama, područnim i nacionalnim susretima
•    Sudjelovanje na susretima i slavljima FSR-a i drugih ogranka Franjevačke obitelji
•    Vježbe prepoznavanja i opredjeljenja
•    Osobna pratnja Vijeća mjesnoga bratstva i Franjevačke mladeži- Frame, bratskoga animatora FSR-a i duhovnoga asistenta.

Sadržaji:

Ljudski:

•    Metode shvaćanja i prihvaćanja samih sebe
•    Življenje afektivne uravnoteženosti
•    Odgovornost i kreativnost u služenju drugima
•    Razjašnjavanje motivacija ( površinskih, dubinskih)
•    Ljubav (ljubav i simpatija; različita očitovanja ljubavi)
•    Metode grupne dinamike (npr. Uočiti – vrednovati – djelovati)
•    Planiranje zajedničkih aktivnosti u skupini

Kršćanski:

•    Pozivi u Bibliji
•    Različita zvanja u svijetu
•    Razlučivanja zvanja
•    Isusova temeljna opredjeljenja
•    Blaženstva i evanđeoski savjeti
•    Poslanje laika u Crkvi
•    Sakramenti i kako ih živjeti
•    Kako analizirati stvarnost u svjetlu Evanđelja
•    Kršćanski doprinos društvenom i političkom životu

Franjevački:

•    Aktualnost Franje, Klare i Elizabete Ugarske
•    Izvori franjevačke duhovnosti
•    Spisi sv. Franje i sv. Klare
•    Povijest Franjevačke obitelji
•    Sadašnje stanje Franjevačke obitelji
•    Pravilo i Generalne konstitucije Franjevačkoga svjetovnoga reda
•    Statut Franjevačke mladeži – Frame
•    Franjevačko poimanje osobnosti
•    Svjetovnost i svjetovna franjevačka zauzetost
•    Franjevački doprinos miru, pravdi i zaštiti prirode

Program preuzet iz knjige Put franjevačkoga poziva, Zagreb, 2005.

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo