Citat tjedna

„Tada im svima reče: Tko hoće biti moj učenik, neka se odrekne sebe i svaki dan uzme svoj križ i neka ide za mnom.“

 

Luka 9, 23

WhatsApp Image 2024 02 13 at 23.29.42

    Uvodna molitva:

Ponizno Bože za ljubav molim,
znaš kako i koliko volim
Tebe, sebe i braću ljude,
vapim da Tvoja volja bude!


Srce i duša kliču Ti hvala,
Tvoja je milost svima dala
da Te pratimo na cesti boli
Tvoje nas srce najviše voli.


Volim te čovječe i brate,
svoj život darivam za te
moje si milje, moja radost,
prođimo zajedno tugu i žalost.


Dobri Isuse, pratim Te i molim
u Tebi i s Tobom živjeti volim.


    Prva postaja: Isus osuđen na smrt

U Tebi i s Tobom živjeti volim,
rane i patnje lakše prebolim,
osuda moja i Tebe se tiče,
Tvoja dobra djela nisu puste priče.


Moje riječi, misli i moja djela
znaju biti gruba, studena i vrela,
njima sudim Tebe, sebe i druge,
svojim zaslugama idem putem tuge,


Ti me pratiš kao svjetlost i sjena,
svjetlo si mojih ugaslih zjena,
dok nas osuđujem na bol i smrt
Ti sa mnom krećeš na težak put.


Čujem Tvoje riječi koje mi zbore:
ti si mi zrak, stijena i more.


    Druga postaja: Isus uzima na se križ

Ti si mi zrak, stijena i more,
zbog tebe prelazim doline i gore,
za tebe, čovječe, uzimam križ
da sam ti uvijek i svuda bliz.

 

Uzimam tvoje patnje i muke,

da te zagrlim širim srce i ruke,
ti mi darivaš prezir i bol,
na duboke rane ocat i sol.


Uzmimo zajedno tegobe života,
patiti nije grijeh i sramota,
patnja oplemenjuje, pročišćava
Bogu i ljudima približava.


Hvala Ti, moj Isuse, snago i odmore
kad su bure i lahori, sutoni i zore.

 

    Treća postaja: Isus pada prvi put pod križem

Kad su bure i lahori, sutoni i zore,
ledenjaci kao potoci žubore,
vatra u isti tren grije i hladi,
živimo u vjeri, ljubavi i nadi.


U trenutcima rađanja i stradanja
dolaze koraci prvog padanja,
prvi pad boli i uvijek se pamti,
u njemu poraz kao svijeća plamti.


Pamti se greška i prvi grijeh,
nisu više iste suze i smijeh,
ljubav tada jače, više grije,
sve je isto, a ništa isto nije.


Isuse! Oprosti zbog prvog pada,
raduje me što s Tobom živi Nada.


    Četvrta postaja: Isus susreće svoju svetu Majku

Raduje me što s Tobom živi Nada,
Ljubav pobjeđuje i kada strada,
kada joj krila kidaju i lome
Ljubav ostaje svoja na svome.


Dragi čovječe i mili brate
Majka moli za me i za te,
Majka je Božji blagoslov, dar,
u Majci je udomljena Božja ljubav.


Majku bole sve naše boli,
jer nitko kao Majka ne voli,
s nama umnaža sreću i radost,
naša patnja Mamina je žalost.

 

Oprosti Majko što srce strada,
i hvala što smo zajedno ovdje i sada.

 

    Peta postaja: Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

I hvala što smo zajedno ovdje i sada
kad se čini da zlo navire, vlada,
Dobro strpljivo iz ljubavi pati
spremno za svijet život dati.


Dobro uvijek nađe način i put
da pobjedi zlo, uništi smrt,
tebi i meni dobar čovjek bliz,
Šimun Cirenac nam pomaže nositi križ.


Budi uvijek nekom slamka spasa,
mnogi za pomoć mole bez glasa,
umnoži radost, podijeli bol,
kao što tebi pomaže Bog.


Ispuniti Tvog i mog srca želju
žarko želim dobri Spasitelju.


    Šesta postaja: Veronika pruža Isusu rubac

Žarko želim dobri Spasitelju
prijatelj biti i neprijatelju,
dobrotom osvajati ljude za Boga,
ljubiti Gospodina i bližnjeg svoga.


Molim za hrabrost dobrote
da živim jednostavnost Ljepote,
s umilnom pjesmom zvonika
darivati rubac kao Veronika.


Čovječe gledaj u mene
i gledaj hrabrost jedne žene,
u dobrim djelima nas slijedi,
jer samo tako život vrijedi.


Gledam vas i molim sveti Otkupitelju:
anđeo čuvar biti bratu, prijatelju!


    Sedma postaja: Isus pada drugi put pod križem

Anđeo čuvar biti bratu, prijatelju,
štititi ga u tuzi, čekanju, veselju,
kad ga ljudi slave, osuđuju, muče,
kad mu srce šuti, pjeva i jauče.


Zajedno smo na stazi i u drugom padu,
podsmijeh i prezir dobivamo za nagradu,
lakše je kad netko s tobom suosjeća,
zajednička je patnja zajednička sreća.


Iste nam misli i isti koraci,
idemo u susret Ocu i Majci,
na mojoj glavi trnova kruna,
duša nam boli i molitve puna.


Isuse dobri, vrela krv nas guši,
usne mi kliču što je u duši.


    Osma postaja: Isus tješi jeruzalemske žene

Usne mi kliču što je u duši,
iscrpljeno tijelo bezglasno pjevuši,
mnoge žene naša muka dira,
suosjećaju što pati Čovjek Mira.


Tješim vas dobri i dragi ljudi,
i molim da nitko nikome ne sudi,
Božje je milosrđe smilovanje svima,
u svakom čovjeku nešto dobro ima.


Moja je patnja vaš spas,
poslušajte srca i duše glas:
da živite po Božjoj volji
i da svima dani budu bolji!


Molim Te Isuse da se čovjek skruši:
Ljubav sve gradi kad se sve ruši.


    Deveta postaja: Isus pada treći put pod križem

Ljubav sve gradi kada se sve ruši,

kad se nada kao pustinja isuši,
kad čovjek pod teškim teretom strada,
s ljubavlju pod križem pada i pada.


Pad me boli, a Ljubav liječi,
pamtim Očeve i Majčine riječi,
i tebe čovječe pratim očima,
zajedno sa mnom u Njima te ima.


Ne slušaj psovke, galamu, poruge,
mi smo dobrog Gospodara sluge,
izliječit će svaku našu bol, ranu,
dariva smisao svakom našem danu.

 

Isuse! Dok sati stoje i prolaze u nizu
uvijek si blizak i tako blizu.


    Deseta postaja: Isusa svlače

Uvijek si blizak i tako blizu,
boriš se da nas grijesi ne izgrizu,
vraćaš nam dostojanstvo i čast,
oprost i ljubav Tvoja je vlast.


Boli me sve što nam čine,
ne zaslužujemo sve te načine
mučenja, trpljenja, umiranja,
ali to je put do novog rađanja.


I tebe kao i mene svlače,
duša mi drhti i plače,
osjećam Božju blizinu,
Očevog zagrljaja toplinu.


Ćutim Tvoje cjelove kad osjećam krizu,
blago si moje kad mi život grizu!


    Jedanaesta postaja: Isusa pribijaju na križ

Blago si moje kad mi život grizu,
koje ne da zlu doći mi preblizu
i dušu mi od sveg lošeg čuva,
tvoja sam ljubav posljednja i prva.


Zbog tebe čovječe pribijaju me ljudi
na drvo križa čovjek me osudi,
moja nevinost cijena tvojih grijeha,
plakati ćemo između suza i smijeha.


Križ će biti što jest: dar i blagoslov,
ti čovjek čist, svet, produhovljen, nov,
ljudi će biti što jesu: Božja djeca, braća,
na vašu zloću Bog dobrim vraća.


Dobri Bože! Zahvaljujem rukama golim
ako mogu da Te još više volim.


    Dvanaesta postaja: Isus umire na križu

Ako mogu da Te još više volim
i svojoj duši sreću dozvolim,
da nam je zajedno s Tobom umiranje
i za vječni život novo rađanje.

 

Naša je smrtna postelja križ,
Božja i Majčina ljubav nam štit,
uplašeni ljudi, zemlja drhti,
prijatelj i žene s nama prije smrti.


Srce nam ne kuca više,
Mama od boli jedva diše,
zemaljskom životu došao kraj,
čeka nas Nebo, zove nas Raj.


Pozivu Ljubavi ne mogu da odolim,
vrijeme u Vječnosti da prebolim.


    Trinaesta postaja: Isusa skidaju s križa
Vrijeme u Vječnosti da prebolim
i da se dragom Bogu pomolim
za svakog čovjeka, za ljude, za svijet,
za mir u srcu, za oblak i cvijet.


Za sve majke koje se raduju i pate,
za sestre, kćeri, sinove i tate,
za zemlju, oceane i zlatnu dob,
da svima bude milostiv Bog.


Kad ih jednom kao mene skinu s križa
i tišina bude od tišine tiša
da u Roditeljskom domu nađu mir
jer su sretno stigli na Cilj.


Čovječe dragi! Želim da te osokolim
i da s tobom za nas zahvaljujući govorim.


    Četrnaesta postaja: Isusa polažu u grob
I da s tobom za nas zahvaljujući govorim,
svijet Božjom ljubavlju blagoslovim,
majka zemlja u miru živi,
dani su joj sunčani, ne sivi.


Blagoslov Križa sve čuva i prati,
svatko se u Domovinu vrati,
Radost je izvor, ušće i vir,
činimo dobro i širimo mir.


Tamu groba Svjetlo obasjava,
Ljubav je živa, iskrena i prava,
život nam blagoslivlja Gospodin Bog,

prazan će i pust biti i naš grob.


Srcem i dušom, svim bićem zborim:
ponizno Bože za ljubav molim


Završna molitva:
Ponizno Bože za ljubav molim,

u Tebi i s Tobom živjeti volim,
Ti si mi zrak, stijena i more
kad su bure i lahori, sutoni i zore.


Raduje me što s Tobom živi Nada
i hvala što smo zajedno ovdje i sada;
žarko želim dobri Spasitelju
anđeo čuvar biti bratu, prijatelju


Usne mi kliču što je u duši
Ljubav sve gradi kad se sve ruši,
uvijek si blizak i tako blizu,
blago si moje kad mi život grizu.


Ako mogu da Te još više volim,
vrijeme u Vječnosti da prebolim,
i da s Tobom za nas zahvaljujući govorim:
ponizno Bože za ljubav molim.


Ljerka Mikić, OFS

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo