Citat tjedna

"Ništa nas ne može odvojiti od Božje ljubavi."

Rim 8, 39

imalibogmjestautvomzivotuČovjek tijekom svog zemaljskog života nastoji ostvariti sretan i ugodan život. Da bi čovjek uspio u tom svom naumu on sebi pravi „shemu“, nastoji imati potpunu kontrolu nad svojim životom. Odmah ujutro kad ustanemo glavna misao nam je ili posao, ili hobi, odnosno kako ćemo provesti današnji dan. Isto tako kada liježemo naša posljednja misao jest kako ćemo provesti sutrašnji dan. Tako iz dana u dan čovjek je zaokupljen ovozemaljskim životom, nastoji slijediti svoju „shemu“, počinje živjeti rutinski. No, ima li Bog mjesta u toj čovjekovoj „shemi“?

Iz Markovog evanđelja (Mk 6,1-6) saznajemo kako Isus nije bio dobrodošao u svom rodnom zavičaju. Dok je Isus propovijedao po Galileji i Judeji, odlučio se vratiti u svoj rodni zavičaj, u Nazaret, sa svojim učenicima. Na dan subotnji uziđe u sinagogu i poče propovijedati. Za razliku od drugih mjesta u Galileji i Judeji, Nazarećani su nakon Isusova govora u sinagogi ostali ravnodušni. Dok bi Ga drugi ljudi hvalili i slavili kao Mesiju, u Nazaretu se događa suprotno. Isus Krist biva odbačen od svojih mještana. „Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin?“ (Mk 6,2-3). Isus je u njihovim očima bio tek običan čovjek iz njihova kraja, drvodjelja kojeg poznaju od rođenja. Stoga nisu mogli prihvatiti da je drvodjelja Sin Božji, izabrani Mesija. Umjesto da se raduju, oni samog Boga odbacuju. Iako su očima vidjeli da čini velika čudesa, a ušima čuli kako naviješta Božju riječ, srca im bijahu zatvorena.

Jesmo li i mi poput Nazarećana? Odbacujemo li i mi Isusa? Ima li Bog mjesta u našem životu? Slijediti Krista nije lagano, život sa Kristom zahtjeva odricanje, obraćanje, potpuni preokret. Odnosno, prihvatiti Krista u svoj život znači nova „shema“. Ali ta nova „shema“ je različita od prijašnje. U novoj „shemi“ čovjek svoj život oslanja na Boga, potpuno Mu se predaje. Dok u prijašnjoj „shemi“ čovjek se oslanja na sebe, misleći da ima siguran temelj, u novoj „shemi“ čovjek se ne oslanja na sebe, na svoje snage, nego na Boga, vjeruje Mu potpuno. Upravo zbog toga danas mnogi ne mogu prihvatiti Boga u svoj život. „Shemu“ koju su živjeli iz dana u dan, Božjim ulaskom, počinje se mijenjati. Ta nova „shema“ samo traži jedno od nas, da Bogu potpuno vjerujemo.

Stoga čovječe prihvati Krista u svoj život, otvori Mu vrata svoga srca. Znaj, ako Ga prihvatiš nećeš izgubiti svoju sigurnost, svoju slobodu. Biti ćeš oslobođen ropstva rutinskog života, nećeš živjeti u strahu hoće li se „shema“ poremetiti ili ne, jer Krist nije kamen spoticanja ili prepreka za ostvarenje sretnog života. On je tvoj brat, prijatelj, Spasitelj i Osloboditelj, On je Sin Božji, pravi Bog. Vjeruj u Njega, jer tko vjeruje ima život vječni, odnosno živi po „shemi“ vječnog života.    

Marijan Mikolić

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo