Citat tjedna

"Ništa nas ne može odvojiti od Božje ljubavi."

Rim 8, 39

Mar1518
Danas na 1. maj slavi se Međunarodni praznik rada.

Taj dan u čitavoj godini posvećen je odmoru, ljudi ne rade na taj dan. Ali, je li 1. maj jedini dan odmora i počinka, dan kada čovjek se može odmoriti? Što je sa nedjeljom?
Prema knjizi Postanka Bog je šest dana stvarao svijet, a sedmoga dana je počinuo i blagoslovio taj dan („I sedmoga dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu u sedmi dan od svega djela koje učini. I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer u taj dan počinu od svega djela svoga koje učini.“ – Post 2,2-3). Kao što Bog počinu sedmi dan, tako i mi kršćani trebamo sedmi dan odmoriti se, jer taj dan Bog nam je darovao, dan kad imamo dovoljno odmora i slobodnog vremena za obiteljski, društveni i vjerski život.
Treća Božja zapovijed glasi: „Spomeni se da svetkuješ Dan Gospodnji“. Osim što je nedjelja dan počinka i odmora, ona je i dan susreta sa Bogom. Taj dan mi kršćani dužni smo posvetiti Bogu, našemu Gospodinu i zahvaliti Mu. Nedjelja je spomendan Kristova uskrsnuća, dan kada smo oslobođeni, dan kada je smrt izgubila, dan pobjede, dan kada je nama ljudima omogućeno spasenje, vječni život. Stoga smo dužni jedan dan u tjednu zahvaliti Bogu za taj nezasluženi dar, dar ljubavi. Kao što je Židovima zapovjeđeno da dan subotnji posvete i zahvale Bogu za izbavljenje iz Egipta („Sjeti se da si i ti bio rob u zemlji egipatskoj i da te odande izbavio Jahve, Bog tvoj, rukom jakom i ispruženom mišicom. Zato ti je zapovjedio Jahve, Bog tvoj, da držiš dan subotnji“ – Pnz 5,15.), tako je i nama kršćanima zapovjeđeno da nedjelju posvetimo Bogu. No, posvećujemo li nedjelju Bogu?
U današnje vrijeme kršćanin zaboravlja što je bit nedjelje, ne posvećuje ju Bogu, ne odlazi na nedjeljna misna slavlja. Ali zašto? Tjedan ima sedam dana, svaki dan 24 sata, što je ukupno 168 sati u tjednu, a mi smo pozvani da samo jedan sat posvetimo Bogu. Je li to previše? Ne, ali mi uvijek pronađemo izliku, taj dan ne odemo na misu jer smo umorni od sinoćnjeg izlaska, ili imamo važnijih obaveza taj dan.
Zato čovječe ne dopusti sebi da nedjeljom preskočiš misno slavlje. Odvoji tih sat vremena za Boga i zahvali Mu se za protekli tjedan te zamoli Ga da nadolazeći tjedan bude blagoslovljen. Naravno, svi smo zauzeti radnim danima, često zaboravimo se pomoliti ujutro i zahvaliti Bogu za novi dan. Ali Bog sve razumije, On ima strpljenja sa nama jer nas ljubi. Želi da nam ovaj život bude lakši, bez patnji, bola i previše rada. Zato nam je dao nedjelju, dan za odmor i počinak. Taj dan posveti i Bogu, zahvali Mu se za veliku žrtvu koju je podnio na križu. Odvoji taj jedan sat u tjednu i otiđi na svetu misu, otiđi Bogu jer On će nas odmoriti. „Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti“ (Mt 11,28).

Marijan Mikolić

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo