Citat tjedna

„Tada im svima reče: Tko hoće biti moj učenik, neka se odrekne sebe i svaki dan uzme svoj križ i neka ide za mnom.“

 

Luka 9, 23

Pogled

Neki čovjek je došao monahu na razgovor. Upita ga: »Što uopće naučiš od tog života u neprestanoj šutnji?«

Monah je upravo grabio vodu iz zdenca, pa reče svom posjetiocu: »Zaviri u zdenac! Što vidiš?« Čovjek pogleda i odvrati: »Ne vidim ništa«. Nakon nekog vremena monah, koji je stajao savršeno miran, reče: »Pogledaj sada! Što vidiš u zdencu?«
Čovjek posluša i odvrati: »Sad vidim sebe, odraz svog lika u vodi«.
Monah reče: »Vidiš, kad bacim vedro, voda se uzbiba, a sad je sasvim mirna. Tako ti je i sa šutnjom: čovjek vidi sebe!«


B. Ferrero

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo