Citat tjedna

„Tada im svima reče: Tko hoće biti moj učenik, neka se odrekne sebe i svaki dan uzme svoj križ i neka ide za mnom.“

 

Luka 9, 23

28219b

U ponedjeljak, 25. veljače 2019. godine održan je V. sastanak Nacionalnog vijeća Frame BiH u sazivu 2017./2019. u prostorijama župnog ureda u Kiseljaku.


Na sastanku su sudjelovali članovi Nacionalnog vijeća: Doris Trogrlić, nacionalna predsjednica, Ana Galić, nacionalna potpredsjednica, Klaudija Vujica, nacionalna tajnica i Marija Brbor, nacionalna blagajnica. Sastanku su također prisustvovale i dvije područne predsjednice: Magdalena Musa za Framu Hercegovina i Tina Tolić za Framu Bosne Srebrene kao pridružene članice. Osim fra Domagoja Šimića koji obnaša službu nacionalnog duhovnog asistenta, na sastanku je bio i fra Marin Karačić,  područni duhovni asistent Frame Hercegovina.

sn28219a
Prva točka dnevnog reda bio je osvrt na organizaciju XXI. Framafesta održanog u Sarajevu, 27. listopada. Nakon pročitanog izvještaja predsjednice Organizacijskog odbora i financijskog izvještaja, članovi vijeća osvrnuli su se i na druge nedavno završene projekte, Nacionalnu duhovnu obnovu i Natječaj za logo i tekst himne II. Nacionalnog susreta Frame BiH.
Sljedeća točka dnevnog reda bila je organizacija Nacionalnog seminara za voditelje formacije i odgovorne u bratstvima Frame. Seminar će se održati od 15. do 17. ožujka u Franjevačkom konviktu u Visokom. Vijeće je dogovorilo program ovogodišnjeg seminara uz već prethodno dogovoreno geslo, te temu koja je ove godine razdoblje produbljivanja poziva, imajući na umu prijedloge i ideje Nacionalnog povjerenstva za formaciju.
Članovi Organizacijskog odbora za II. Nacionalni susret Frame BiH vijeću je prenijelo kako teku pripreme za najveći susret Frame BiH u prethodnih sedam godina.
Razgovaralo je se i o  prikupljanom materijalu za izdavanje priručnika za zabavne susrete, zatim o ovogodišnjem Framafestu u Mostaru, kao i o drugim tekućim pitanjima koji se tiču rada Nacionalnog vijeća.
Nakon sadržajnog i produktivnog sastanka, vijećnici su se rastali radujući se plodovima nadolazećih projekata.

Doris Trogrlić

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo