Citat tjedna

„Tada im svima reče: Tko hoće biti moj učenik, neka se odrekne sebe i svaki dan uzme svoj križ i neka ide za mnom.“

 

Luka 9, 23

Kapitul OFS BS 2016Godišnji kapitul Bosanskog bratstva OFS-a kraljice Katarine održan je od 30.9. do 1.10.2016. godine u prostorijama konvikta Franjevačke klasične gimnazije u Visokom. U radu je sudjelovalo 26 delegata i 3 duhovna asistenta iz 12 mjesnih bratstava OFS-a.

Kapitul je započeo slavljenjem svete mise koju je predslavio područni i nacionalni asistent OFS-a fra Domagoj Šimić, uz koncelebraciju fra Gabrijela Tomića, duhovnog asistenta mjesnog bratstva OFS-a Brestovsko, fra Perice Martinovića, duhovnog asistenta mjesnog bratstva OFS-a Tolisa i fra Franje Trogrlića, duhovnog asistenta mjesnog bratstva OFS-a Fojnica. Nakon svete mise i večere otpočeo je službeni dio rada kapitula. Sve prisutne pozdravili su duhovni asistent fra Domagoj Šimić i područni ministar Željko Majdanđić. Potom je održano predavanje-razmatranje pod nazivom „Biti blizu i daleko“ koje su zajednički pripremili učiteljica formacije Ljerka Mikić i tajnik Marijan Begić. Dan smo završili večernjom molitvom časoslova i klanjanjem presvetom križu Kristovom.

Drugi dan, nakon jutarnje molitve časoslova i doručka, otpočeo je podnošenjem izvješća o radu u proteklom trogodištu. Izvješća su prvo podnijeli duhovni asistent fra Domagoj Šimić, područni ministar Željko Majdanđić i rizničarka područnog bratstva Ana Cvitanušić. Potom je uslijedilo podnošenje izvješća ministara 13 mjesnih bratstava. I ovaj put je ukazano na nekoliko osnovnih problema koji su zajednički skoro svim bratstvima, te još više istaknuta potreba tješnje suradnje sa Framom. Također je naglašena važnost duhovne asistencije. Nakon izvješća o radu i rasprave o tekućim pitanjima pristupili smo izbornom dijelu kapitula.

Novo vijeceIzborima je predsjedala Matea Galić, ministra Nacionalnog bratstva OFS BiH, uz asistenciju članica nacionalnog vijeća Mirjane Ćavar i Gordane Đopa. Izbori su održani u skladu s Pravilom i Generalnim konstitucijama OFS-a. Novoizabrano vijeće Bosanskog bratstva OFS kraljice Katarine čine: ministar Marijan Begić, doministra Ružica Čelan, tajnica Sandra Slokar, rizničarka Antonija Bilić, učiteljica formacije Ljerka Mikić, povjerenik za Framu Božo Klarić, vijećnice Gordana Ljubos i Nives Kanevčev, te ranije izabrani duhovni asistent fra Domagoj Šimić. Također je izabrano 7 delegata koji će u narednom trogodištu učestvovati na nacionalnom kapitulu.

Nakon ručka i kratke pauze uputili smo se u crkvu, te smo kapitul završili svetom misom zahvalnicom.


Marijan Begić

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo