Citat tjedna

„Tada im svima reče: Tko hoće biti moj učenik, neka se odrekne sebe i svaki dan uzme svoj križ i neka ide za mnom.“

 

Luka 9, 23

KA13418
Najava za Nacionalnu konferenciju pastoralnih delatnika odgovornih u radu s mladima koja će se održati u Banja Luci u periodu od 27.-29. 4. 2018. godine.


U prostorijama Nadbiskupskog sjemeništa „Petar Barbarić“ u Travniku, u ponedjeljak, 9.4.2018. god. održan je sastanak Organizacijskog odbora vijeća za mlade BK BiH za pripremu Treće nacionalne konferencije koja će se ovoga puta održati  u Banja Luci od 27. – 29. 4. 2018. godine  pod nazivom „Crkva i mladi uoči sinode“.
Članovi organizacijskog odbora vlč. Šimo Maršić, fra Domagoj Šimić i vlč. Boris Ljevak istaknuli su da će se na konferenciji predstavati predsinodalni dokument pape Franje na koji će odgovorni u radu s mladima u našoj metropoliji, kroz dva dana razmišljanja i rada u grupama, pokušati dati doprinos za najavljenu Petnaestu redovnu opću biskupsku sinodu koja će se održati u listopadu 2018. god u Vatikanu na temu: „ Mladi, vjera i razlučivanje zvanja. “  Na toj sinodi će sudjelovati i predstavnik BK BiH, predsjednik vijeća za mlade mons. dr. Marko Semren, pom. biskup banjolučki.
Svrha odabira ove teme bi trebala biti izraz pastoralne brige Crkve za mlade te njihovo aktivno sudjelovanje u izgradnji Crkve i društva u kojemu egzistiraju.

Organizacijski odbor

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo