Citat tjedna

"Neka ti nitko ne dođe, a da od tebe ne ode bolji i sretniji."

sv. Majka Terezija

Sretan Uskrs Kopie

„Ostavljam vam mir; mir, i to svoj, dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce.“ Iv 14,27

Draga braćo i sestre!

Uskrsnuće ima moć da preobrazi naš život. Što više prihvaćamo njegovu istinu, njegovu realnost, to će veća biti promjena u našem vladanju prema Bogu i našem pogledu na svijet u kojem živimo. Najveličanstvenija je vijest blagdana Uskrsa oduševljeni uzvik učenika: Isus je uistinu uskrsnuo. Ta vijest tuče sve rekorde. Aktualnija je i od posljednjeg krika i ostat će aktualna sve dok je svijeta.

„Krist se jednom prinese da grijehe mnogih ponese a drugi put će se, bez obzira na grijeh, ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje.“ Heb. 9,28

Uskrsnuće nam svima može biti svakodnevni događaj. Svaka bol, svaka mala zabrinutost, nerazumijevanje, razočaranost i životno proturječje, bolest sve su to doživljaji smrti u malom. Naše svakodnevne povrede, i to svaka od njih, nose u sebi radost uskrsnuća. Poljubimo li raspelo, otkrit ćemo njega koji je potpuno patio poput nas i za nas. Patnja i smrt, mržnja i nepravda nadasve su moćne u ovom svijetu, ali njihova riječ više nije zadnja. Isus je sve do svog gorkog svršetka trpio njihovu moć, ali ih je istovremeno i nadmudrio. Stari neprijatelji čovjeka još nam zadaju strašnih muka, ali su već prekoračili vrhunac svoje moći. Apostol Pavao koji je uistinu spoznao životne nevolje nesputano kliče riječima proroka Hošee: „Pobjeda proguta smrt. Gdje je, smrti, tvoja pobjeda? Gdje je smrti tvoj žalac?“ 1 Kor 15,54

Mi doduše nismo uvijek tako raspoloženi kao sveti Pavao. Znamo naime kakve teške bolesti i kakvo okrutno umiranje zna mučiti ljude. Ali u uskrsnoj je radosti sigurnost koju, iako je doduše suprotstavljena konkretnoj stvarnosti naše svakodnevnice, ništa drugo ne može nadmašiti.

„Isus Krist koji je umro ili još bolje: koji je uskrsnuo, sjedi s desne strane Bogu i posreduje za nas. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? Ili Pandemija? Ali u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio. Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.“
Rim 8,34-39

U prvoj poslanici Korinćanima sveti Pavao kaže: „Očistite se od starog kvasca da budete novo tijesto: ta već ste beskvasni... Zato trajno svetkujmo blagdan ne sa starim kvascem, ni sa kvascem zloće i pokvarenosti, već s beskvasnim kruhom čistoće i čestitosti!“ 1 Kor 5, 7-8

Moramo se naoružati vjerom i vizijom. Treba nam hrabrosti da se odupiremo napadima grijeha. Mi ne crpimo snagu iz nas samih i naših izvora, već iz vjere i jedinstva s Isusom Kristom. U naše ime i u našu korist izvojevao je konačnu pobjedu nad tamom i smrću. Njegovo uskrsnuće iz mrtvih osnova je naše kršćanske vjere. To nam je Božje jamstvo da nikada nećemo umrijeti i nikada biti potpuno pobijeđeni.

Zajednica vjernika koja izrasta iz uskrsnuća Kristova mora postati novo tijesto. Svakog nam je dana potrebna nova hrabrost kako bismo u konfliktima mogli pristupati jedni drugima i međusobno si pružati ruku. Novi način razmišljanja najprije nam priječi da upiremo prstom u druge. To bi proturječilo duhu čestitosti. Svatko treba najprije pomesti pred svojim vratima. Promjene uvijek počinju u vlastitim mislima i u srcu. Ništa nam nije potrebnije od novog poleta. A on mora izniknuti iz nas samih. Zbog toga uskrsna radost zrači sigurnošću i snagom.

„Evo sve činim novo. Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak.“ Otk 21, 5-6

Sretan Vam i blagoslovljen Uskrs!


Marijan Begić, područni ministar OFS-a

Ana Jurić, područna predsjednica Frame

Fra Davor Petrović, područni duhovni asistent

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2020 All Rights Reserved. Design and development logo